Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa

  • 0966-66-10-99
    –(024) 3932 0317
    –(024) 3932 2844
  • (024) 3932 4154
  • www.bangdinh.com.vn
  • kinhdoanhbangkeo@gmail.com

  • Nhà máy sản xuất: Lô D2 Khu công nghiệp Hapro, Gia Lâm, Hà Nội

Đối tác khác

096.666.1099