Băng dính dán gáy Simili

Băng dính simili được chủ yếu phục vụ cho đóng gáy sách vở. Đóng các File hợp đồng. Một phần phục vụ công việc của văn phòng và gia đình.

Hiển thị một kết quả duy nhất