Băng dính màu OPP

Băng dính mầu dùng để dán thùng. Phân biệt hàng hóa khác nhau và phân chia lô hàng. Phân biệt các chủng loại theo quy định riêng.

Hiển thị một kết quả duy nhất