Băng Dính Cách Điện

  • Màu sắc: màu đen
  • Chất liệu: PVC ( có khả năng cách nhiệt, cách điện tốt )
  • Kích thước: bản rộng 1,8 cm ( 0,12 mm x 18 mm x 20 ya )
  • Đóng cây: 10 cuộn/cây
  • Công dụng: Dùng trong ngành điện, điện tử, do có công năng cách điện
  Call Now Button