BĂNG DÍNH 2 MẶT

Công dụng : Dùng để treo và lắp đặt , dán và gắn các sản phẩm lại với nhau mà không cần đinh để cố định các vật.

• Màu sắc (Lớp keo): Trong suốt, Vàng

• Màu sắc (Lớp màng): Trắng

• Bề rộng: 5 li, 1F, 1.5F, 1.8F, 2F, 2.5F, 3F, 4F, 4.5F, 4.8F, 5F, 10F,20F, 30F,…

• Bề dài (1Ya = 0.9m): 5Ya, 7Ya, 10Ya, 20Ya, 30Ya, 40Ya, 50Ya,60Ya, 70Ya, 80Ya, 90Ya, 100Ya, 110Ya, 120Ya,…

Băng dính Ngọc Hoa có thể cắt các khổ băng dính và độ dài theo yêu cầu của khách hàng.

Danh mục:
Call Now Button